www.kurtunlisesi.k12.tr Arama:


     Anasayfa
   

OKULUMUZUN TARİHÇESİ

               1959-1960 Öğretim yılında Kürtün İlkokulu binasında eğitim- öğretime başlayan ortaokul 1959 tarihinde zamanın valisi Kadir EREGAN’ nın açılış yapması ile resmen hizmete başlamıştır. Okulun adı nahiyenin adına izafeten Kürtün Ortaokulu olarak belirlenir.

               Kürtün Nahiyesi yerleşim olarak, Torul (Ardasa) nın kurulmasına kadara eski olup, Selçuklular devrinde kurulduğu zannedilmektedir. Eski halkı konusunda çevrede bulunan tarihi kalıntılara dayanılarak; Müslüman Türkler ve Hıristiyan Rumlardan oluştuğu zannedilmektedir. Bölgeye Kürtün ismi yörenin dağlık oluşu, görünüm bakımından Ters çevrilmiş yük hayvanı semerine benzetilmesi sonucu verilmiş olabilir. Kürtün kelimesinin sözlük anlamına bakarsak “Yük hayvanına vurulan iri ve hantal semer veya Rüzgâr tarafından sürüklenip toplanan kar” olduğunu görürüz. Bu, Kürtün isminin vadinin görünüm şekline göre verildiğini ortaya koyar.

                I.Dünya savaşındaki seferberlik sırasında yerli halk ile Rum halkı yöreyi terk edip, Rum halkı bir daha yöreye gelmemiştir. Bu nedenle şimdiki yerli halkı Müslüman Türkler oluşturmaktadır.

               Mevcut Kaynaklarda Kürtün hakkında şu bilgiler verilmektedir. Gümüşhane ili, Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesi Harşit vadisi kenarında 500 metre rakımlı Tirebolu Torul karayolu üzerinde kurulmuştur. 2007 Nüfus sayımına göre bir belediye ve 5 mahalle ile toplam nüfusu 2324 olduğu belirlenmektedir. Beldenin il merkezine uzaklığı 46 Km. ilçe merkezine uzaklığı 9 Km. dir.

               1990 yılında bölgeye 9 Km. uzaklıktaki Uluköy, Kürtün ilçesi olunca Okulumuz 23.08.1991 tarihinde Torul Milli Eğitim Müdürlüğünden ayrılarak Kürtün Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlanmıştır.

               Okulumuz Eğitim-öğretime 1959-1960 öğretim yılında Kürtün İlkokulu binasında, Ortaokul olarak başlamış ve 1987-1988 Öğretim yılına kadar tam 28 yıl bu seviyede devam etmiştir. Daha sonra Milli Eğitim ve Gençlik Spor Bakanlığının 26.08.1987 tarih ve 22848 sayılı olurları ile Ortaokul bünyesinde Lise kısmı açılıp, 07.09.1987 tarihi itibari ile Lise 1. sınıfa öğrenci kayıtları başlamıştır. Okulun adı da Kürün Lisesi olarak değiştirilmiş ve 1987-1988 Öğretim yılından 1995-1996 Öğretim yılına kadar 9 yıl bünyesinde Ortaokul bulunan Lise olarak Eğitim-öğretime devam etmiştir. 1995-1996 Eğitim-öğretim yılı sonunda Ortaokul kısmı Kürtün D.S.İ. İlköğretim Okuluna (80. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu) nakledildiğinden 1996-1997 dönemi itibari ile yalnız Lise seviyesinde Eğitim-öğretim hizmetlerini devam ettirmektedir. Okulumuz binasının Kürtün barajı alanı içerisinde olmasından dolayı Milli Eğitim Bakanlığının Özkürtün Belediye Hizmet Binasını Satın almasıyla 30.11.2001 tarihinde Yeni Hizmet binamıza taşınmıştır.